درباره ما

ما در سمنان دارای بهترین اعضای هیئت علمی هستیم

امکانات مؤسسه:

الف: امکانات اداری و آموزشی

زیر بنای فضای آموزشی و اداری مؤسسه مشتمل برزميني به مساحت 5000  متر مربع مي باشد که در این مجموعه امکانات زیر فراهم شده است.

- فضای آموزشی

- فضای اداری

- مرکز کامپیوتر

- فضای کمک آموزشی (آزمایشگاه ها)

- کتابخانه

- نمازخانه

 

ب: امکانات رفاهی

- هماهنگی با پانسیون های موجود در سطح شهر برای اسکان دانشجویان پسر و دختر

- اختصاص وام شهریه دانشجوئی از سوی صندوق رفاه به دانشجویان مقطع کاردانی ، کارشناسی, کارشناسی ارشد

 -کلیه کلاس های تحصیلات تکمیلی در روز های پنجشنبه یا جمعه برگزار خواهد شد.-

-امکان تقسیط شهریه برای دانشجویان وجود دادر.

 -کلیه دانشجویان از مزایای بیمه حوادث برخوردار خواهند شد

- استفاده دانشجویان از سایت و اینترنتبی سیم بصورت رایگان

- برگزاری اردوهای علمی و تفریحی                  

 

آدرس : سمنان - میدادن استاندارد - شرق مصلی - خیابان شهید احمدی روشن

کدپستی: 84912-35144

شماره تلفن :3-33480790-023

فکس:33480792-023