تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401
  

1402/06/11لغایت 1402/06/14

 

انتخاب واحد

سه شنبه

1402/06/28

 

شروع کلاس ها

1402/07/01لغایت 1402/07/06 حذف و اضافه
1402/10/16 پایان کلاس ها
1402/10/23 شروع امتحانات
1402/11/09 پایان امتحانات
 1402/09/29-1402/09/28 معرفی به استاد مقاطع کاردانی و کارشناسی
1402/11/10 مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
مطابق نامه وزارت عطف در اردیبهشت ماه 1402 از طریق سامانه سجاد می باشد زمان تقاضا مهمان ،انتقال ، تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته
 1402/11/11-1402/11/10  زمان حذف ترم
 1402/06/09-1402/06/07  زمان مرخصی تحصیلی
1402/10/14-1402/07/15 حذف اضطراری