قابل توجه دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد

images

قابل توجه دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد:

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد، این موسسه در نظر دارد جهت حفظ سلامت پذیرفته شدگان محترم به صورت مجازی اقدام به ثبت نام دانشجویان جدید الورود نماید.

جهت دریافت فرم های مربوطه در صفحه اصلی به قسمت فرمهای مدارک ثبت نام دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد مراجعه فرمایید.