موسسه غیر انتفاعی کومش

نگین خردورزی شهرستان سمنان

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند :

  • انتخاب واحد تمامي رشته ها در نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398 بصورت اينترنتي در سايت موسسه به آدرس www.kumesh.ac.ir انجام مي شود.

 

  • به منظور اجراي اين امر كليه دانشجويان موظفند حداكثر تا تاريخ 1398/06/07 نسبت به واريز مبلغ علی الحساب (8000000 ريال براي دانشجويان كارداني و كارشناسي) و(12000000 ريال براي دانشجويان كارشناسي ارشد) به شماره حساب 0201206210007 بانك پارسيان اقدام نمايند و فيش مربوطه را حضوري به امور مالي (آقاي تشرعي) تحويل نموده و يا فيش واريزي را با شماره نمابر 33480792-023 فكس نمايند. (ضمناّ دانشجويان موظفند نهايتاّ اصل فيش واريزي را به امور مالي تحويل نمايند.)

3-براي دانشجوياني كه مبلغ فوق را واريز نمايند از تاريخ 1398/06/09 لغايت 1398/06/15 مجوز ثبت نام و انتخاب واحد صادر شده و مي توانند با مراجعه به آدرس سايت موسسه جهت ثبت نام اقدام نمايند.

 

4- سايت موسسه جهت انتخاب واحد فقط در تاريخ هاي اعلام شده باز مي باشد و عواقب ناشي از تاخير در ثبت نام و انتخاب واحد به عهده دانشجويان محترم مي باشد.

 

5- ثبت نام دانشجويان جديد الورود بصورت حضوري و با راهنمايي كارشناسان واحد آموزش پس از اعلام نتايج كنكور انجام خواهد شد.

 

                                                                                                                                                               موسسه آموزش عالي كومش

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند ، ترم تابستان 98 در موسسه آموزش عالي كومش به شرح زيرارائه مي گردد.

 

         تقويم آموزشي ترم تابستان 1398

IMAGE634321496742371777

زمان انتخاب واحد

98/4/16 لغايت 98/4/28

شروع كلاسها

98/5/26

پايان كلاسها

98/5/31

شروع امتحانات

98/6/3

پايان امتحانات

98/6/7

 

 

 

 

 

 

 

 

1- كليه دروس افتاده بصورت نيمه حضوري

دانشجويان ميتوانند كليه دروس افتاده خود را بصورت نيمه حضوري در ترم تابستان اخذ نمايند.

                            

                       

      2-بقيه دروس بصورت حضوري

تذكرات :

  • حد نصاب تشكيل كلاس براي دروس افتاده حداقل 4 نفر مي باشد كه اين كلاسها به صورت نيمه حضوري برگزار مي گردد . (حداكثر 2 تا3 جلسه)
  • حد نصاب تشكيل كلاس براي دروس غير افتاده 8 نفر مي باشد.
  • تعداد واحدهاي مجاز انتخابي در ترم تابستان حداكثر 6 واحد مي باشد.(دانشجويان شاهد و ايثارگر حداكثر 8 واحد)
  • دانشجويان ورودي 91 به بعد چنانچه در ترم تابستان 98 با 8 واحد فارغ التحصيل شوند مي توانند 8 واحد درسي را اخذ نمايند.(كل شهريه ثابت + شهريه متغير)
  • مبلغ شهريه در ترم تابستان براي 6 واحد و كمتر از آن : نصف شهريه ثابت + شهريه متغير دروس انتخابي مي باشد.
  • محل تشكيل كلاسها: "موسسه آموزش عالي كومش"
  • آدرس سايت موسسه: www.kumesh.ac.ir
  • آدرس موسسه : سمنان –ميدان استاندارد- شرق مصلي – خيابان شهيد احمدي روشن- تلفن تماس 33480791