موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی کومش

نگین خردورزی شهرستان سمنان

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401
  

1402/06/11لغایت 1402/06/14

 

انتخاب واحد

سه شنبه

1402/06/28

 

شروع کلاس ها

1402/07/01لغایت 1402/07/06 حذف و اضافه
1402/10/16 پایان کلاس ها
1402/10/23 شروع امتحانات
1402/11/09 پایان امتحانات
 1402/09/29-1402/09/28 معرفی به استاد مقاطع کاردانی و کارشناسی
1402/11/10 مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
مطابق نامه وزارت عطف در اردیبهشت ماه 1402 از طریق سامانه سجاد می باشد زمان تقاضا مهمان ،انتقال ، تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته
 1402/11/11-1402/11/10  زمان حذف ترم
 1402/06/09-1402/06/07  زمان مرخصی تحصیلی
1402/10/14-1402/07/15 حذف اضطراری

  فرم های آموزشی دریافت فایل 

فرم خام پروپوزال

 

 دانلود فایل

فرم تسویه حساب

 

دانلود فایل

اعلام نمره درس پروژه

 

دانلود فایل

درخواست کارآموزی

 

دانلود فایل 

فرم اعلام آمادگی دفاع

 

دانلود فایل 

فرم ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

 

دانلود فایل
   

فرم ثبت نام کارشناسی پیوسته

 

 دانلود فایل

فرم درخواست و تعریف پروژه

 

دانلود فایل 

فرم مهمانی

 

دانلود فایل 

فرم تحویل نسخه پایان نامه

 

 دانلود فایل

راهنمای ثبت و دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول ورودی جدید

 

دانلود فایل

شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

 

دانلود فایل

 

کاردانی   
رشته ها        
دانلود فایل  
امور بانکی دانلود فایل
حسابداری پیوسته دانلود فایل 
نرم افزار کامپیوتر دانلود فایل 
مدیریت خانواده دانلود فایل 
امور اداری دانلود فایل 
کارشناسی                         
         رشته ها دانلود فایل
بازرگانی دانلود فایل 
روانشناسی دانلود فایل 
حسابداری دانلود فایل 
مدیریت دولتی دانلود فایل 
نرم افزار دانلود فایل 
                    کارشناسی ارشد      
         رشته ها دانلود فایل
روانشناسی دانلود فایل 
مدیریت آموزشی دانلود فایل 
مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانلود فایل 
مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی دانلود فایل