اطلاعیه صندوق رفاه


آندسته از دانشجویانی که برای نیمسال دوم 99-98 تقاضای وام نموده اند (پیامک صندوق رفاه را دریافت کرده اند) جهت تشکیل پرونده و انجام کارهای اداری آن هرچه سریعتر به بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بلوار 17 شهربور سمنان مراجعه نمایند
بدیهی است عدم مراجعه به بانک به منزله انصراف از دریافت وام تلقی می گردد


شماره تماس جهت هماهنگی: 33342826-33344324-023  (داخلی 7) آقای مهدی فر