اطلاعیه برگزاری ترم تابستان 98

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند ، ترم تابستان 98 در موسسه آموزش عالي كومش به شرح زيرارائه مي گردد.

 

         تقويم آموزشي ترم تابستان 1398

IMAGE634321496742371777

زمان انتخاب واحد

98/4/16 لغايت 98/4/28

شروع كلاسها

98/5/26

پايان كلاسها

98/5/31

شروع امتحانات

98/6/3

پايان امتحانات

98/6/7

 

 

 

 

 

 

 

 

1- كليه دروس افتاده بصورت نيمه حضوري

دانشجويان ميتوانند كليه دروس افتاده خود را بصورت نيمه حضوري در ترم تابستان اخذ نمايند.

                            

                       

      2-بقيه دروس بصورت حضوري

تذكرات :

  • حد نصاب تشكيل كلاس براي دروس افتاده حداقل 4 نفر مي باشد كه اين كلاسها به صورت نيمه حضوري برگزار مي گردد . (حداكثر 2 تا3 جلسه)
  • حد نصاب تشكيل كلاس براي دروس غير افتاده 8 نفر مي باشد.
  • تعداد واحدهاي مجاز انتخابي در ترم تابستان حداكثر 6 واحد مي باشد.(دانشجويان شاهد و ايثارگر حداكثر 8 واحد)
  • دانشجويان ورودي 91 به بعد چنانچه در ترم تابستان 98 با 8 واحد فارغ التحصيل شوند مي توانند 8 واحد درسي را اخذ نمايند.(كل شهريه ثابت + شهريه متغير)
  • مبلغ شهريه در ترم تابستان براي 6 واحد و كمتر از آن : نصف شهريه ثابت + شهريه متغير دروس انتخابي مي باشد.
  • محل تشكيل كلاسها: "موسسه آموزش عالي كومش"
  • آدرس سايت موسسه: www.kumesh.ac.ir
  • آدرس موسسه : سمنان –ميدان استاندارد- شرق مصلي – خيابان شهيد احمدي روشن- تلفن تماس 33480791