اطلاعیه واکسیناسیون دانشجویان

 

قابل توجه دانشجویان محترم


سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای دانشجویان از هم اکنون باز شد و دانشجویان می‌توانند به سایت salamat.gov.ir مراجعه و با ورود کد ملی، تاریخ تولد و شماره همراه ثبت نام و بلافاصله زمان و مکان تزریق واکسن را انتخاب کنند