ثبت نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی(همسفر تا بهشت)

 
زوجینی که حداقل یک نفر از آنها #دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد آن ها  در فاصله زمانی ۱ مهر ۱۳۹۸  تا    1 شهریور  ۱۴۰۰ می باشد

می توانند از طریق لینک زیر جهت سفر به مشهد مقدس ثبت نام فرمایند


https://ezdevaj.nahad.ir