اطلاعیه تعطیلات تابستانی

images

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند :

                                                                                                                                                                                            
موسسه در فصل تابستان از تاریخ 1400/05/09لغایت 1400/05/29 تعطیل می باشد .

                                                                                                                                                                                  .